Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong trang web Linhchigh.com chỉ mang tính chất tham khảo. Nội dung trên trang website chỉ cung cấp thông tin, không được coi là lời khuyên từ các chuyên gia y tế và không nhằm mục đích thay thế cho việc tư vấn, chẩn đoán, kê đơn chữa bệnh hoặc điều trị y tế.

Tất cả hình ảnh, văn bản, thông tin, sản phẩm, dịch vụ… có trên trang web của chúng tôi, chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm tính chính xác cho bất cứ mục đích nào. Thông tin không áp dụng cho bất kỳ tình trạng bệnh lý cụ thể nào của cá nhân, do đó khi tự ý dùng thông tin, bạn phải hoàn toàn chịu rủi ro.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng việc truy cập vào trang web sẽ không có lỗi, không có virus, không đảm bảo chống lại những người dùng trái phép, tin tặc cố gắng truy cập vào trang web.

Chúng tôi dùng trang web liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi để cung cấp các thông tin hữu ích khác. Mỗi trang web có điều khoản khác nhau, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm khi người dùng xác nhận, dùng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp từ trang web đó.

Linhchigh.com luôn cố gắng giữ hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm khi trang web tạm thời không hoạt động vì bất kỳ lý do gì.

Central Pharmacy có quyền dừng tạm thời hoặc vĩnh viễn trang web này, bất kỳ chức năng nào vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo.

Nội dung của trang web Linhchigh.com sẽ được chỉnh sửa, bổ sung hoặc cập nhật nội dung theo quyết định riêng của mình.

Việc sử dụng trải nghiệm nhắn tin tư vấn từ trang web chúng tôi không thiết lập mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân mà chỉ có vai trò giải đáp thắc mắc và thông tin được cung cấp cũng chỉ mang tính tham khảo. Do đó, nếu muốn nhận được tư vấn chính xác nhất, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên gia.

Chúng tôi sẽ xem xét tuyên bố từ chối trách nhiệm này thường xuyên và có quyền sửa đổi nó ở bất cứ thời điểm nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất cứ thay đổi nào với chính sách này, chúng tôi sẽ đăng bổ sung chính sách cập nhật ngay tại đây.