Home ung thư vòm họng

ung thư vòm họng

Ung thư vòm họng là Ung thư liên quan đến cổ họng, gốc lưỡi, amidan, hầu họng hoặc ống kéo dài từ đường mũi đến miệng đến thực quản và xoang. Cổ họng của bạn là một ống cơ bắp bắt đầu sau mũi và kết thúc ở cổ của bạn. Ung thư vòm họng thường bắt đầu trong các tế bào phẳng nằm bên trong cổ họng của bạn.