Home ung thư phổi

ung thư phổi

Ung thư Phổi là gì? Có nhiều lựa chọn điều trị cho những người bị ung thư phổi, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Các phương pháp điều trị ung thư phổi cũng như tỷ lệ sống sót liên quan đến chúng, cũng đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây nếu được phát hiện ở giai đoạn đủ sớm thường có thể được điều trị thành công bằng nhiều phương pháp điều trị.
Xem thêm về ung thư phổi: