Home ung thư gan

ung thư gan

Ung thư gan có thể là ung thư nguyên phát, có nghĩa là nó bắt đầu ở gan, hoặc ung thư thứ phát, nghĩa là nó bắt đầu ở một bộ phận khác của cơ thể và lan sang gan. Ung thư gan thứ phát phổ biến hơn ung thư gan nguyên phát. Ung thư gan nguyên phát là một trong những bệnh ung thư ít phổ biến ở Victoria.

Ung thư gan thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu.

Thuốc điều trị ung thư gan: Keytruda 100mg, Lenvima 10mg, Nexavar 200mg, Regonix 40mg, Sorafenat 200mg.

Xem thêm